Mere om mig

Hvad kan jeg tilbyde?

Jeg har erfaring med at behandle folk med søvnproblemer. Det gør jeg med den metode der hedder CBT-I – kognitiv-adfærdsterapeutisk behandling af insomni. Før jeg vil gå i gang med det, skal du dog have drøftet problemet med din egen læge, så vi er sikre på at der ikke er andre grunde til din søvnløshed.

Jeg har efterhånden set en del med Parkinsons sygdom, som jeg har hjulpet til at håndtere deres sygdom, og de problemer som typisk kommer i tilknytning til sygdommen. Ofte deltager samlever helt elelr delvist, såfremt der er sådan en.

Jeg har erfaring med psykologisk smertebehandling. Også her er det vigtigt, at din egen læge ikke mener at du skal gennemgå yderligere udredning, inden du skal starte i psykologisk smertebehandling.

Jeg behandler personer med PTSD – altså med senfølger af psykologisk karakter efter traume(r).

Jeg har meget erfaring med at behandle angst og depression, og behandler meget gerne disse lidelser. Imidlertid er det vigtigt at du er opmærksom på at nogle klienter med angst og depression kan få tilskud til behandling hos psykolog med overenskomst hos sygesikringen.

Så drøft lige med enten mig eller din praktiserende læge, om du falder indenfor de dækkede områder.  Og gør du det,  skal du overveje om det ikke er bedre, at du opsøger en psykolog der har overenskomst med Sygesikringen. For behandles du af mig, kan du desværre ikke modtage tilskud fra Sygesikringen.  Jeg, og Sundhedsstyrelsen, anbefaler at du opsøger en psykolog der arbejder kognitivt adfærdsterapeutisk.

Jeg superviserer psykologer med henblik på autorisation, sundhedspsykologisk specialistuddannelse – og derudover såfremt psykologer har behov for supervision indenfor mine kompetenceområder. Jeg superviserer også andre, der udfører terapeutisk arbejde.

 

Stress er et udbredt problem.  Mange finder ud af at håndtere det, men for nogle tager det overhånd. Og fører måske endda til efterfølgende problemer med angst og depression.  En stress-behandling vil ofte tage udgangspunkt i din konkrete hverdag. Vi ser på om der er ting der kan ændres. Om klienten har nogle leveregler der medvirker til at gøre dem stressede. Om der er ting på arbejdspladsen, eller hvor stressen nu hører hjemme, der er uforenelige med at få et godt liv.

Stress er på længere sigt en farlig lidelse.

Mange generes i deres liv af såkaldt simple fobier – angst for elevatorer, motorveje, edderkopper, slanger, højder…? Selv om det måske er noget der har plaget i mange år, er det ofte noget som kan begrænses meget på ganske kort tid.

Overforbrug, eller endda misbrug, af alkohol, piller, mad, kontokort eller andet er også et stort problem for mange. Er det begyndt at tage magten fra en, er det måske på tide at få taget hånd om det, inden omkostningerne bliver for store. Ved at se på mønstre i overforbruget/misbruget, og undersøge hvad der er det attraktive ved det, vil det ofte være muligt at regulere det.  Hvis ikke der var noget attraktivt ved overforbruget/misbruget, ville det jo ikke fortsætte!

Sygdom hos en selv eller hos ens pårørende kan ofte være meget slidsomt. Måske kan jeg hjælpe. Også her skal du dog være opmærksom på om du kan få tilskud til behandling hos psykolog med overenskomst med Sygesikringen.

Og jeg har også mulighed for at supervisere grupper der arbejder pædagogisk i forhold til struktureret pædagogik m.m.

Og der er sikkert andet jeg kan hjælpe med. Ring eller skriv, så finder vi ud af om jeg er den rette til at hjælpe dig med dit problem.

Telefon nr

+45 2664 1110

Adresse

Psykolog Flemming Rasmussen,
Algade 33, 3. sal, 4000 Roskilde

Skriv til mig

psykologflemmingrasmussen@gmail.com